Światowy Dzień Sportu to coroczne wydarzenie obchodzone 6 kwietnia, mające na celu promowanie roli sportu i aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia oraz w budowaniu społeczeństwa opartego na wartościach fair play, równości i współpracy. Jest to również okazja do podkreślenia znaczenia sportu w promowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, integracji społecznej, równości płci oraz budowania pokoju i współpracy międzynarodowej.

Światowy Dzień Sportu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i po raz pierwszy obchodzony został w 2013 roku. Data 6 kwietnia została wybrana w celu upamiętnienia inauguracji pierwszych Igrzysk Olimpijskich nowożytnych, które odbyły się w Atenach, Grecja, w 1896 roku.

Komentarze zostały wyłączone.