Konspekt zajęć – “Wyprawa do lasu”

Materiał, zgodnie z zapowiedzią, składa się z kilku elementów:.

Schemat konspektu

Wersja tekstowa konspektu