Aktywność fizyczna rodziców ma istotny wpływ na aktywność dzieci, ponieważ pełnią oni rolę wzorców do naśladowania. Dzieci obserwują i naśladują zachowania swoich rodziców, więc jeśli widzą, że rodzice regularnie uprawiają sport, same są bardziej skłonne do podejmowania podobnych działań.

Wspólne aktywności, takie jak spacery, jazda na rowerze czy gry w piłkę, integrują rodzinę i promują zdrowy styl życia. Rodzice, którzy są aktywni, lepiej rozumieją korzyści płynące z ruchu i bardziej zachęcają dzieci do aktywności fizycznej, co przyczynia się do lepszej kondycji fizycznej i psychicznej dzieci oraz kształtowania długoterminowych, zdrowych nawyków.

Komentarze zostały wyłączone.