Konspekt zajęć – “Pomocnicy Świętego Mikołaja”

Materiał, zgodnie z zapowiedzią, składa się z kilku elementów:.

Wersja tekstowa konspektu

Wersja schematyczna konspektu